Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website

Chính Sách chất lượng

Chia sẻ :

A. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

I. Chất lượng sản phẩm luôn được nâng cao băng cách:


1. Áp dụng và cải tiến liên tục “hệ thống quản lý chất lượng” để phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015, chất lượng sản phẩm được xác định rõ và thực hiện triệt để tại từng khâu, bộ phận và từng nhân viên.

2. Chỉ những sản phẩm đảm bảo chất lượng mới đến được khách hàng nhằm xây dựng liềm tin chất lượng và hướng tới xây dựng thương hiệu mạnh.

3. Luôn cố gắng và lỗ lực không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm thoả mãn tối đa mong muốn và lợi ích của khách hàng.

II. Chất lượng công ty gắn liền với chất lượng sản phẩm bởi các mục tiêu:

1. Quyết tâm xây dựng công ty có “Sản phẩm chất lượng – Dịch vụ tốt – Giá thành cạnh tranh”.

2. Tạo môi trường sản xuất tiên tiến, khoa học nhằm tối đa hoá sản xuất để hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và giá thành nhằm mục tiêu tăng khả năng cạnh tranh bằng cách đầu tư máy móc, trang thiết bị sản xuất, nghiên cứu phát triển kỹ thuật, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

3. Luôn nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới mang lại giá tri cao hơn cho khách hàng và xã hội để cùng xây dựng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

4. Luôn khuyến khích, động viên và khích lệ nghiên cứu sáng tạo để cùng tạo ra những giá trị mới của doanh nghiệp.

5. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động và sáng tạo để các cá nhân phát huy hết năng lực và công ty phát huy tối đa sức mạnh tập thể.

Toàn thể cán bộ công nhân viên Việt Á ý thức được rằng sự phát triển và thịnh vượng của công ty chỉ đạt được khi nhu cầu khách hàng được thoả mãn.

B. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tại Việt Á, giá trị cốt lõi của công ty được truyền đạt và tất cả cán bộ công nhân viên đều thấu hiểu, tất cả những suy nghĩ và hành động đều hướng tới duy trì và khẳng định giá trị cốt lõi mà công ty đã đề ra.

I. Sứ Mệnh.

1. Khẳng định và xây dựng giá tri mới cao hơn của xã hội.

2. Xây dựng hạnh phúc và sự phát triển bền vững của xã hội.

3. Xây dựng tổ chức mà ở đó công bằng, tiến bộ và luôn ghi nhận, đền đáp sự cố gắng, nỗ lực của cá nhân và tập thể.

II. Chiết lý Kinh doanh.

1. Thoả mãn khách hàng bằng “Sản phẩm chất lượng – Dịch vụ tốt – Giá thành cạnh tranh”.

2. Luôn gia tăng giá trị sản phẩm nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng và xã hội.

3. Thuận theo quy luật tự nhiên, nỗ lực không ngừng để xây dựng công ty phát triển và trường tồn trên nền tảng các cá nhân, tập thể và xã hội cùng phát triển.

4. Lợi nhuận chỉ như là phương tiện để thực hiện sứ mệnh và các giá trị khác của công ty.

III. Cam kết thực hiện.

1. Làm việc và công hiến với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

2. Nhân viên và tổ chức luôn nâng cao khả năng, năng lực để cùng xây dựng giá trị cốt lõi.

3. Tư duy tổng thể nhưng hành động thì phải cụ thể.

----------------------------------------------VIỆT Á - CHẤT LƯỢNG TẠO NIỀM TIN------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------