Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website

Dự Án : CUNG CẤP THIẾT BỊ VẬT TƯ XUẤT KHẨU 723 THÙNG DẦU

Chia sẻ :

Dự Án  : CUNG CẤP THIẾT BỊ VẬT TƯ XUẤT KHẨU 723 THÙNG DẦU

Chủ đầu tư  :   Viettel

Địa điểm     :  02 Quốc Gia - Tanzania và Morambique

Hạng mục   : + Cung cấp: 84 thùng dầu 1000 Lits cho thj trường Tanzania

                    + Cung cấp: 639 thùng dầu 500 Lits cho thị trường Morambique

 Ngày ký Hợp Đồng:  Ngày 26 tháng 8 năm 2016

Một số hình ảnh trong quá trình sản xuất:

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :