CHỨNG NHẬN

THƯƠNG HIỆU

BẰNG KHEN TẬP THỂ

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2023

BẰNG KHEN CÁ NHÂN

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2023

TOP 10 HỘI VIÊN TIÊU BIỂU

DNT Hà Nội trao tặng năm 2023