THEO DÒNG SỰ KIỆN – CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆT Á

12 năm Hình thành và phát triển

10 năm Hình thành và phát triển

Top 10 thương hiệu 3 miền

Ngày hội Việt Á 2020

Mùa hè rực cháy Việt á 2023
Mùa hè rực cháy Việt Á 2023