Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh

Chương trình Lễ khởi công Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Giai đoạn II (Quy mô 1000 giường)

Vào ngày 22/02/2010 Công ty CP tổ chức sự kiện VietArt đã tổ chức Lễ khởi công Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Giai đoạn II (Quy mô 1000 giường) và Lễ phát động trồng cây đầu năm. Chương trình đã diễn ra thành công rực rỡ trước sự trứng kiến của quan khách và cơ quan ngôn luận…
Hotline :
0977372825
Phòng Kinh Doanh
0972 523 968
Phòng kỹ thuật
034.241.9952
Dịch vụ bảo hành
0928.332.266