CUNG CẤP THIẾT BỊ VẬT TƯ XUẤT KHẨU 723 THÙNG DẦU

Dự Án  : CUNG CẤP THIẾT BỊ VẬT TƯ XUẤT KHẨU 723 THÙNG DẦU

Chủ đầu tư  :   Viettel

Địa điểm     :  02 Quốc Gia – Tanzania và Morambique

Hạng mục   : + Cung cấp: 84 thùng dầu 1000 Lits cho thj trường Tanzania

+ Cung cấp: 639 thùng dầu 500 Lits cho thị trường Morambique

Ngày ký Hợp Đồng:  Ngày 26 tháng 8 năm 2016

Hotline :
0977372825
Phòng Kinh Doanh
0972 523 968
Phòng kỹ thuật
034.241.9952
Dịch vụ bảo hành
0928.332.266