TRẠM HỢP BỘ

Các trạm Biến áp hợp bộ bao gồm ba phần chính là: Trung thế, máy biến áp và hạ thế.Vỏ trạm được làm 3 khoang, thiết kế sử dụng cho trong nhà và ngoài trời bảo vệ chống sự tác động có hại lên thiết bị. Form trạm kiosk đã được thiết kế kế theo tiêu chuẩn phù hợp với những cấp dung lượng máy biến áp khác:

Hotline :
0977372825
Phòng Kinh Doanh
0972 523 968
Phòng kỹ thuật
034.241.9952
Dịch vụ bảo hành
0928.332.266