Thang máng cáp – Bệnh viện K

Công trình   :  Bệnh viện K Tân Triều – Quận Hà Đông- Hà Nội

Chủ đầu tư :  BỆNH VIỆN K

Địa điểm    : Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Ha  xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Hạng mục  : Cung cấp Thang Máng Cáp điện, Hệ thống tủ điện Hạ Thế

Thang cáp chữ E:

 

Hotline :
0977372825
Phòng Kinh Doanh
0972 523 968
Phòng kỹ thuật
034.241.9952
Dịch vụ bảo hành
0928.332.266