VĂN HÓA VIỆT Á

VIÊT Á đã đạt được những thành công như ngày hôm nay đều nhờ vào các giá trị và chính sách rõ ràng cho văn hóa doanh nghiệp

3 CẤP ĐỘ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VIỆT Á

  • Đối với nhà lãnh đạo: Toàn bộ thành viên công ty cần phải nỗ lực để mang lại lợi ích cho CBCVN và công ty, đồng thời bảo vệ hiệu quả các nguồn tài nguyên vốn có của toàn doanh nghiệp.
  • Đối với nhân viên: Ban lãnh đạo cần phải đối xử tôn trọng và tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên phát triển trên quan hệ bình đẳng, xây dựng và duy trì văn hoá thân thiện, cởi mở.
  • Đối với khách hàng: Doanh nghiệp cần phải cam đoan cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng. Ngoài ra, các hàng hoá và sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn cao và minh bạch giá cả trong mọi giao dịch.

6 NGUYÊN TẮC TRONG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VIỆT Á

  • Trách nhiệm: Khi có vấn đề hay sự việc gì xảy ra, nguyên nhân đầu tiên đều là do bạn, đừng đổ lỗi cho ai cả.
  • Hướng kết quả: Nói chuyện và thỏa thuận với nhau bằng lượng hoá.
  • Sáng tạo và chủ động: Đừng bao giờ nói “không” mà bạn hãy luôn tìm kiếm ít nhất 2 biện pháp.
  • Hợp tác: Người lớn không cần được người lớn giám sát mà cần người cùng hợp tác. Vì vậy, nhân viên hãy hợp tác cùng nhau dựa trên các nguyên tắc bình đẳng.
  • Chính trực: Không được đổi trắng thay đen, bản thân phải chịu trách nhiệm với mọi hành vi và lời nói của mình.
  • Xuất sắc: Bạn phải là người học sâu hiểu rộng, có chuyên môn cao và là chuyên gia đạt  tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực của mình.

 

Hotline :
0977372825
Phòng Kinh Doanh
0972 523 968
Phòng kỹ thuật
034.241.9952
Dịch vụ bảo hành
0928.332.266