Cung Cấp: Thùng Dầu – 600List cho tập đoàn Viettel

Công trình   : Cung cấp Thùng dầu 600 Lít cho các quần đảo Việt Nam

Chủ đầu tư :   Tập Đoàn Viettel 

Địa điểm    : Toàn Quốc

Hạng mục  :  + Khối lượng: 500 Thùng

Ngày bàn giao:  Ngày 11 tháng 03 năm 2015

Hotline :
0977372825
Phòng Kinh Doanh
0972 523 968
Phòng kỹ thuật
034.241.9952
Dịch vụ bảo hành
0928.332.266