Tòa Nhà Hành chính – Trường Đại học Kiểm sát

Công trình   : Nhà Hành Chính

Chủ đầu tư :   Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội

Địa điểm    : Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Hạng mục  :  + Cung cấp: Hệ thống Thang máng cáp điện

+ Cung cấp: Toàn bộ hệ thống tủ bảng điện phần hạ Thế.

+ Cung Cấp: Tủ Phòng cháy chữa cháy hệ thống giá đỡ

Ngày bàn giao:  Ngày 18 tháng 03 năm 2015

 

Hotline :
0977372825
Phòng Kinh Doanh
0972 523 968
Phòng kỹ thuật
034.241.9952
Dịch vụ bảo hành
0928.332.266