Nhà máy sữa TH – True Milk

Công trình   : Trại bò: 7, Trại 8. Nhà Máy gỗ MDF

Chủ đầu tư :   Nhà Máy Sữa TH – True MilK

Địa điểm    : Xã Nghĩa Bình – Nghĩa Đàm – Nghệ An

Hạng mục  : + Cung cấp: Hệ thống Tủ Điện MDB

+ Lắp Đặt: Toàn bộ hệ thống phòng bảo ôn, Hệ thống ống xả, Hệ thống đường dầu

Cho toàn bộ máy phát điện tại Trại bò 7, trại Bò 8. Nhà Máy Gỗ MDF

Ngày bàn giao:  Ngày 29 tháng 06 năm 2015

Địa điểm    : Xã Nghĩa Bình – Nghĩa Đàm – Nghệ An

Hạng mục  : + Cung cấp: Hệ thống Tủ Điện MDB

+ Lắp Đặt: Toàn bộ hệ thống phòng bảo ôn, Hệ thống ống xả, Hệ thống đường dầu

Cho toàn bộ máy phát điện tại Trại bò 7, trại Bò 8. Nhà Máy Gỗ MDF

Ngày bàn giao:  Ngày 29 tháng 06 năm 2015

 

Hotline :
0977372825
Phòng Kinh Doanh
0972 523 968
Phòng kỹ thuật
034.241.9952
Dịch vụ bảo hành
0928.332.266