Công trình ST – VINA

Công trình  : Nhà máy ST VINA. 

Chuyên sản xuất linh kiện điện thoại

Địa điểm     : KCN Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Hạng mục   : + Cung cấp: Hệ thống Thang máng cáp điện

+ Cung cấp: Toàn bộ hệ thống tủ bảng điện phần hạ Thế.

Ngày ký kết Hợp Đồng:  Ngày 04 tháng 01 năm 2016

Hotline :
0977372825
Phòng Kinh Doanh
0972 523 968
Phòng kỹ thuật
034.241.9952
Dịch vụ bảo hành
0928.332.266