SEOWON INTECH – BĂC NINH

Công trình  :  SEOWON INTECH – BĂC NINH

Chủ đầu tư  :   Nhà máy sản xuất SEOWON INTECH – Bắc Ninh

Địa điểm     : KCN YÊN PHONG, BẮC NINH (Nhà máy Sản xuất và phòng sạch)

Hạng mục   : + Cung cấp: Hệ Thống tủ điện phân phối DB

+ Cung cấp: Thang máng cáp điện

Ngày ký Hợp Đồng:  Ngày 12 tháng 9 năm 2016

Hotline :
0977372825
Phòng Kinh Doanh
0972 523 968
Phòng kỹ thuật
034.241.9952
Dịch vụ bảo hành
0928.332.266