Trụ sở làm việc Sở tài chính Hải Phòng

Công trình   : Trụ sở làm việc Sở tài chính Hải phòng

Chủ đầu tư :   Sở Tài chính Hải Phòng

Địa điểm    : 21 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng

Hạng mục  :  + Cung cấp: Hệ thống Thang máng cáp điện

+ Cung cấp: Toàn bộ hệ thống tủ bảng điện phần hạ Thế

Ngày bàn giao:  Ngày 09 tháng 03 năm 2015

Hotline :
0977372825
Phòng Kinh Doanh
0972 523 968
Phòng kỹ thuật
034.241.9952
Dịch vụ bảo hành
0928.332.266